De Nederlandse landbouw is al erg ver als het gaat om innovatie en ontwikkeling. Toch zien we door recente ontwikkelingen, zoals het stikstofbeleid, dat onze huidige manier van produceren niet meer houdbaar blijkt te zijn. Hoe moet het dan wel? En welke kant gaat het op? Om het onderzoek De agrarische sector op de schop af te sluiten werpen we in dit derde paper een blik op de toekomst.

Toekomstbeeld

Met de kennis van de huidige situatie geven wij in deze paper een inkijkje in wat er voor de boeren de komende jaren te wachten staat. 203 Nederlandse boeren geven inzicht in hun financiële situatie en welke innovaties voor hen nog op het verlanglijstje staan. Daarnaast laten zij zien hoe zij de toekomst voor ogen hebben.

In dit onderzoeksrapport krijg je antwoord op deze vragen

  • Hoe boeren naar de toekomst kijken: is het vooruitzicht rooskleurig of maken de agrariërs zich zorgen?
  • Hoe boeren nu al omgaan met problemen als bodemuitputting en milieuvervuiling
  • Hoe het werk van de boer er volgens hen in de toekomst uit gaat zien
  • Wat er nodig is om je samen met de boer voor te bereiden op de toekomst

In deze paper laten we je zien hoe je als leverancier de boer kan helpen met het toekomstbestendig maken van zijn bedrijf. De boer staat er namelijk niet alleen voor. De gehele keten moet gaan veranderen en zich inzetten om samen de uitdagingen aan te kunnen.

Vul het formulier in om de whitepaper te downloaden

Download whitepaper
Whitepaper data en innovatie in de agri

Onderwerpen

  • Innovaite
  • Trends
  • Toekomstbeeld